Oferujemy pomoc niezbędną podczas redukcji pracowników. Nasze zaangażowanie umożliwia poszkodowanym osobom w krótkim czasie ponowną integrację na rynku pracy.

Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i jakości świadczonych usług w gronie klientów, jesteśmy w stanie pomagać pracownikom dotkniętym problemem bezrobocia. Aby wyeliminować lukę w życiorysie spowodowaną tym procesem, w szybki sposób pomagamy w znalezieniu odpowiedniego miejsca pracy.

 

 outplace