Profesjonalnie i celowo wyszukujemy w ogólnie dostępnych mediach interesujących kandydatów, odpowiadających Państwa kryteriom.

Wraz z Państwem opracowywujemy odpowiedni tekst i szatę graficzną ogłoszenia. W procesie rekrutacyjnym na podstawie otrzymanych aplikacji wybieramy odpowiednich kandydatów i nawiązujemy z nimi kontakt. Po przeprowadzeniu pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej następuje wybór odpowiednich kandydatów.

 

 inseraten